vogelvereniging Rijnmond

Vogelvereniging Rijnmond - bestaat uit Vogelvereniging Rijnmond en Jeu de Boules Actief

Ringbestellingen

Leden kunnen ringen bestellen via onze ringencommissaris                                      Wim van den Bos  stuur uw bestelformulier naar;      wimvandenbos@hotmail.com  

Betalingen vogelvereniging Rijnmond Penningmeester                                           

IBAN nummer NL86INGB0001667357 onder vermelding; Ringen, vermeld ook uw kweeknummer en naam.                                                                                        ( let op rekening ringencommissaris is opgeheven en niet meer actief).

Voor prijzen en toelichting zie onder “Informatie bij de NBvV”

Bestelformulieren ringen

http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2018_LidNBvV-VL-NLid-invulbaar.pdf

Ringen 2018
Bestelformulier voor gewone ringen 201nieuw, nu met IBAN (lid, niet lid, verspreid lid)
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)

Ringen voor beschermde vogels aanvragen?
Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris.