vogelvereniging Rijnmond

Vogelvereniging Rijnmond - bestaat uit Vogelvereniging Rijnmond en Jeu de Boules Actief

Onze vereniging VV-RIJNMOND

Vogelvereniging Rijnmond

Vogelvereniging Rijnmond is tot stand gekomen na de fusie tussen Vogels en Vriendschap en de Vogelvereniging Kralingen op 1 april 2007

Vogelvereniging Rijnmond als afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.).

Rijnmond is één van de ruim 650 afdelingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een bond met meer dan 25..000 leden en kwalitatief waarschijnlijk de beste op vogelgebied.

Als vereniging is Rijnmond landelijk gezien qua ledenaantal een middenvereniging, maar binnen de regio Rotterdam e.o. een van de grootste.

De vereniging Rijnmond heeft als doelstelling:

de bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin des woords.
Het feit dat Rijnmond een vereniging is, houdt in dat alle leden invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop aan de doelstelling gestalte wordt gegeven.

Belangrijke elementen om aan deze doelstelling te beantwoorden zijn:

de maandelijkse contactavonden, de vogelbeurzen, de vogelkeuringen, tentoonstellingen en de interessante lezingen.
Rijnmond is een vereniging waarin alle hoofdgroepen vogels ruimschoots zijn vertegenwoordigd, het accent op zo'n groot mogelijk assortiment vogels staat dan ook centraal.

Als Rotterdamse vogelvereniging participeren wij het district Zuid-Holland en middels het district in het bestuur van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Dat wij als vogelvereniging ook kwalitatief mede toonaangevend zijn in de regio Rotterdam, bewijst de vele malen dat Rijnmond als vereniging het Rotterdamse Kampioenschap heeft behaald.

Onze leden behalen elk jaar weer Kampioenschappen op de districttentoonstelling, (inter)nationale en bondstentoonstellingen.

Sinds 1 april 2007 is Rijnmond uitgegroeid tot een forse, inhoudelijk en structureel gezonde vogelafdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefheb­bers en een begrip in de regio Rotterdam.

Memorerend zijn de belangrijkste aspecten van de vereniging waarvan de activiteiten door leden en niet-leden zijn te bezoeken:

Elke 2e donderdag van de maand contactavond (anders indien feestdag o.d.)

Elke 3e zaterdag van de maand vogelbeurs
Regelmatig deskundige lezingen
De jaarlijkse grote vogeltentoonstelling
De jaarlijkse babyshow (jongdierendag)
Elke maand het prachtige Onze Vogels, het maandblad van de N.B.v.V.
Eigen kooienbestand
Vriendschap
Zijn er naar aanleiding van dit stukje verenigingsnieuws alsnog vragen bij U gerezen, dan kunt u een e-mail sturen.

Een eventueel lidmaatschap kunt U altijd vrijblijvend overwegen.