vogelvereniging Rijnmond

Rijnmond Actief Groep - bestaat uit Vogelvereniging Rijnmond en Jeu de Boules Actief

Maandbrief


 A G E N D A

 

1.    Opening door de voorzitter

2.    Vaststellen agenda

3.    Binnengekomen/uitgaande post dvb

4.    Mededelingen

5.    Jongvogeldag 16 juni 2018

Incl. barbecue

6.    Locatie TT Gebouw Timotheus

7.    Wat verder ter tafel komt

8.    Aanvang presentatie door de heren

Hennie Baghus en Joop Hameetma   

  Pauze

     

            Vervolg presentatie

 

               9.  Rondvraag

              10.  Sluiting

    


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord van de voorzitter

      Beste leden van Rijnmond Actief

                                                      

Alweer de laatste maandbrief voor het zomerreces en om heel eerlijk te zijn, vind ik dit ook wel prima.

Met elkaar hebben wij keihard gewerkt om Rijnmond Acief op de kaart te houden. Dus even wat rust is ook volstrekt nodig. Inhoudelijk, organisatorisch en financieel is dat voor de vereniging prima gelukt. Voor de stichting, die de exploitatie op orde moet houden is dat veel en veel lastiger. Het regent rekeningen, vooral van de Gemeente Rotterdam. Welke strategie zij hebben, kunnen wij nog niet doorgronden. In september zullen wij dit aan jullie voorleggen. Het kan alle kanten op, maar ook de minst sympathieke, heeft het bestuur geconstateerd. Vrijwillig met elkaar hard werken aan een visie is niet erg, maar niets er aan over houden, dat kan natuurlijk niet.

Maar eerst gaan wij het eerste halfjaar van 2018 goed afsluiten.

Tijdens de aanstaande ledenvergadering worden de postuurkanaries in het zonnetje gezet. Hennie Baghus, evt. samen met Joop Hameetman, gaat over deze groeiende vogelgroep een presentatie geven. Hiervoor moeten natuurlijk ook wel vogels aanwezig zijn. Dus, postuurfokkers, breng er een aantal mee.

 De afsluiting van ons eerste halfjaar is natuurlijk onze Jongvogeldag!

Een gezellige dag, waar de uitgenodigde keurmeesters hun eerste oordeel vellen over jullie jonge vogels.

Er zit natuurlijk een vorm van wedstrijdelement in, maar dat zegt nog niets over de show in november.

Aansluitend vanaf 14.00 uur wordt er een barbecue georganiseerd door Roy en Arthur. De barbecue wordt betaald door de vereniging.

Alleen de drankjes zijn voor eigen rekening.

Dus, Jeu de Boulers en Vogelliefhebbers, geef je op.  Wij moeten natuurlijk wel een inschatting kunnen maken voor de inkoop.

 Ik wens jullie nu al op voorhand een goede vakantie!

 Groetjes,  Tino

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de ringencommissaris

Om fouten en vergissingen te voorkomen, kunt u, als u ringen wilt bestellen voor het broedjaar 2018, gebruik maken van het formulier, dat op de site staat van de bond. U kunt dit uitprinten, vul alle gegevens in, onderteken het en stuur het dan per e-mail naar: wimvandenbos@hotmail.com

Hebt u geen e-mail? Op de contactavond of op de beurs kunt u evt. bij mij een formulier krijgen en invullen.

Rekeningnummer: NL86INGB0001667357  tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam

Vermeld er aub bij dat het om de betaling van uw ringen gaat. Uw bestelling wordt pas verwerkt als uw betaling binnen is.

Met vriendelijke groet,

Wim van den Bos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributiebetaling 2018

 

De penningmeester verzoekt de leden van zowel de Vogelvereniging als van de

Jeu de Boules Club, die hun contributie voor 2018 nog niet hebben voldaan, dit

zo spoedig mogelijk te doen.

NL86INGB0001667357 tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda voor 2018
 
----------+-------------