vogelvereniging Rijnmond

Rijnmond Actief Groep - bestaat uit Vogelvereniging Rijnmond en Jeu de Boules Actief

Maandbrief


Uitnodiging 12 april 2018

Tot het bijwonen van de ledenvergadering en daarna een lezing van Piet Onderdelinden, welke zal worden gehouden op donderdag 12 april 2018 in ons clubgebouw aan de Aldenkamp 1 in Rotterdam-Zuid. Aanvang 20.00 uur.

1.    Opening door de voorzitter

2.    Vaststellen agenda

3.    Binnengekomen/uitgaande post dvb

4.    Mededelingen

5.    Locatie tentoonstelling

6.    Keurmeesters 2019

7.    Bijdrage districtstentoonstelling

8.    Aanvang presentatie door de heer Piet Onderdelinden

Pauze

  9.  Rondvraag

  10.  Sluiting

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord van de voorzitter

      Beste leden van Rijnmond Actief

Het eerste toernooi van de Jeu de Boules Afdeling is alweer gespeeld, maar hoe dat is verlopen is bij mij nog niet binnen gekomen. De bingo’s draaien op volle toeren en het Paaskaarten is ook al weer gepasseerd. Trouwens, er kan ook iedere maand worden gekaart voor de liefhebbers.

Daarnaast hebben de (bestuurs)leden alles opgeruimd op de locatie. Dit alles in 1 maand.

Hoezo Rijnmond Actief! Natuurlijk kan er nog meer bij: hebben jullie ideeën, wij horen ze graag.

De opruimers wil ik hierbij nog specifiek bedanken. Wij waren, ondanks de Siberische kou toch met 10 mensen! Het was erg gezellig en Koos had voor een heerlijke lunch gezorgd.

Respect en binding is voor mij altijd belangrijk, dit was een geweldig voorbeeld.

De tentoonstelling is nog ver weg, maar desalniettemin zijn wij recentelijk op de hoogte gebracht, dat de Oude Kerk op Charlois ons contract niet meer wil of kan nakomen.

Wij zijn nog in gesprek, maar er waait blijkbaar een andere wind bij deze organisatie.

Dus zijn wij alvast maar op zoek gegaan naar een andere locatie, misschien hebben wij

deze gevonden. Op de a.s. ledenbijeenkomst zullen wij dit voorleggen.

Wij houden alle opties open. Ook bij dit aspect vragen wij jullie medewerking.

Daarnaast willen wij jullie mening horen betreffende de Districtstentoonstelling Zuid-Holland. Er zijn blijkbaar geen afdelingen meer, die dat willen organiseren. Er komt waarschijnlijk een stichtingsbestuur, dat de opdracht krijgt, deze tentoonstelling te organiseren, maar dan moeten de afdelingen daar wel een financiële bijdrage aan leveren.  Daar wordt de komende districtsvergadering over gestemd. 

 Dan ben ik kortgeleden op 1 dag met mijn vrouw naar het   zuidelijkste stukje Nederland geweest. Niet voor niets, omdat op  die dag de Koning een Koninklijke Onderscheiding had toegekend aan ons erelid Bep Steenbakkers. De burgemeester van Ubachsberg (gemeente Voerendaal) heeft deze uitgereikt aan Bep. In kleine kring in het restaurant van de plaatselijke golfbaan. Zelden zo’n gelukkig mens gezien als Bep. Ja, ik heb de burgemeester toch maar uitgelegd wat Rijnmond Actief, natuurlijk gedoseerd allemaal, kan betekenen voor haar leden.

 

 

Als laatste wil ik toch ook de a.s. ledenbijeenkomst promoten. Met een veel te volle agenda is Piet Onderdelinden toch bereid om een presentatie te komen geven. Piet maakt zelf schitterende foto’s van allerlei vogels, maar zijn specialisatie ligt toch bij de tropen en de kromsnavels. Dus deze liefhebbers verwacht ik zeker. Maar als je kanaries wilt zien, denk ik, dat Piet die ook wel bij zich zal hebben.

Dus moraal van het verhaal: voor iedereen interessant.

Groetjes, Tino                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de ringencommissaris

Om fouten en vergissingen te voorkomen, kunt u, als u ringen wilt bestellen voor het broedjaar 2018, gebruik maken van het formulier, dat op de site staat van de bond. U kunt dit uitprinten, vul alle gegevens in, onderteken het en stuur het dan per e-mail naar: wimvandenbos@hotmail.com

Hebt u geen e-mail? Op de contactavond of op de beurs kunt u evt. bij mij een formulier krijgen en invullen.

Rekeningnummer: NL86INGB0001667357  tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam

Vermeld er aub bij dat het om de betaling van uw ringen gaat. Uw bestelling wordt pas verwerkt als uw betaling binnen is.

Met vriendelijke groet,

Wim van den Bos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributiebetaling 2018

 

De penningmeester verzoekt de leden van zowel de Vogelvereniging als van de

Jeu de Boules Club, die hun contributie voor 2018 nog niet hebben voldaan, dit

zo spoedig mogelijk te doen.

NL86INGB0001667357 tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda voor 2018
 
----------+-------------