vogelvereniging Rijnmond

Vogelvereniging Rijnmond - bestaat uit Vogelvereniging Rijnmond en Jeu de Boules Actief

Maandbrief

      16 november vogelshow open om 20.00 uur,      17 november open van 10.00 tot 16.00 uur

 Gebouw Timotheus Boergoensestraat 29, 3082 KB Rotterdam

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uitnodiging 1 november 2018

Tot het bijwonen van de ledenvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag  1 noverber  2018 in ons clubgebouw aan de Aldenkamp 1 in Rotterdam-Zuid.

Aanvang 20.00 uur.

         

1.    Opening door de voorzitter

2.    Vaststellen agenda

3.    Binnengekomen/uitgaande post dvb

4.    Mededelingen

5.   Inschrijving vogels

6.   Activiteitenplan  TT

 

 Pauze

 

      7.   Planning 2019

              8.   Rondvraag 

      9.   Sluiting


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwoord van de voorzitter

Beste leden van Rijnmond Actief

Poeh, op het moment dat ik dit voorwoord zit te schrijven, krijg ik het bericht binnen dat Ben Schreuders is overleden. Met tranen in mijn ogen wil ik schrijven. Maar het lukt mij niet zo goed. Persoonlijk ken ik Ben al bijna vijfenveertig jaar. Soms intens en dan weer wat  minder intens. Maar altijd ging het over de vogels en het voetbal, maar ook over de kinderen en de kleinkinderen.

Hoe ga je hier dan mee om?

Hoe moet ik jullie nog motiveren voor de tentoonstelling, die er aan komt!

Dat wij veel minder kleurkanaries gaan krijgen was al duidelijk, Paul, Koos en nu ook Ben zullen/kunnen niet meer inschrijven. Maar ook bij de postuurkanaries is Ben Snijders niet meer van de partij. Daarnaast loopt onze show ook dit jaar nog gelijk met de show van Hardinxveld.

Volgend jaar gaan wij weer terug naar onze oude datum.

Heel veel jaren geleden hebben wij al eens een tentoonstelling georganiseerd in het gebouw Timotheus, nu zijn wij dus weer terug bij onze roots.

Buiten de wat lastige parkeerfaciliteiten denken wij dat de zalen geweldig geschikt zijn voor onze show in 2018.

Een eigen bar, zelfs twee, en veel sfeer in het complex.

Het bestuur heeft er alles aan gedaan om na het vertrek uit de kerk een zachte landing te

maken. Het is nu aan jullie, als inzender, om een goed assortiment aan vogels neer te zetten.

Er zijn mooie Rijnmond Kruizen vervaardigd, die niemand heeft, maar ook niet elders te winnen zijn. Dus collector’s items. Maar natuurlijk ook de Gerrit Veerman in Memoriam Wisselbeker.

Vorig jaar waren er een aantal leden heel dichtbij om deze beker te winnen, maar mocht ik hem toch weer mee naar huis nemen. Dit jaar ligt het m.i. anders. Ik ben zelf namelijk helemaal niet tevreden over de kwaliteit van mijn vogels. Teveel vogels gefokt, maar ook teveel geëxperimenteerd. In 2019 ga ik het anders doen, maar dat zeg ik wel vaker, geloof ik.

Wij zullen zeker nog stilstaan bij het overlijden van Ben, een bevlogen vogelliefhebber is van zijn Rijnmond nest gevlogen, maar komt nooit meer thuis.

Alles van Waarde is Weerloos   

                                                         Groetjes,  Tino

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de ringencommissaris

Om fouten en vergissingen te voorkomen, kunt u, als u ringen wilt bestellen voor het broedjaar 2018, gebruik maken van het formulier, dat op de site staat van de bond. U kunt dit uitprinten, vul alle gegevens in, onderteken het en stuur het dan per e-mail naar: wimvandenbos@hotmail.com

Hebt u geen e-mail? Op de contactavond of op de beurs kunt u evt. bij mij een formulier krijgen en invullen.

Rekeningnummer: NL86INGB0001667357  tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam

Vermeld er aub bij dat het om de betaling van uw ringen gaat. Uw bestelling wordt pas verwerkt als uw betaling binnen is.

Met vriendelijke groet,

Wim van den Bos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributiebetaling 2018

 

De penningmeester verzoekt de leden van zowel de Vogelvereniging als van de

Jeu de Boules Club, die hun contributie voor 2018 nog niet hebben voldaan, dit

zo spoedig mogelijk te doen.

NL86INGB0001667357 tnv Penningmeester Vogel Vereniging Rijnmond te Rotterdam


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda voor 2019

                                               3 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie

----------+-------------